بانک کتاب خورشید یکی از بزرگترین فروشندگان و تولید کنندگان نرم افزاهای آموزشی و کمک درسی میباشد اما نکته مهم اینجاست که آیا واقعا یک نرم افزار توانایی رقابت با یک کتاب را دارد و یا خیر خب ما به اینجا آمده ایم که سوال شما را جواب بدهیم و به شما بگوئیم که چگونه یک نرم افزار و یا لوح فشرده آوزشی میتواند به بهبود یادگیری و اموزش کمک کند.در حقیقت نرم افزارهای آموزشی میتوانند مکمل کتب درسی باشد.با استفاده از این نرم افزار ها و لوح های فشرده آموزشی شما میتوانید به بهبود یادگیری خود کمک شایانی کنید اما توجه داشته باشید که هیچ نرم افزاری به تنهایی نمیتواند برای شما مناسب باشد و نمیتواند به صورت مطلق و صد در صدی به شما کمک کند و این اشتباه را نکنید نرم افزارهای کمکدرسی فقط و فقط مکمل هستند و باید در کنار کتب درسی از آنها استفاده شود در غیر اینصورت و در صورت استفاده به تنهایی از نرم افزارها به هیچ عنوان شما شاهد نتیجه گیری مثبت نخواهید بود.

بانک کتاب